JAK MŮJ ARCHETYP SOUVISÍ S MÝM MAJETKEM?

01.08.2021

Možná bude fajn si na začátek vůbec řict, co to ten Archetyp vlastně je...

"Archetypy představují velmi starou vrstvu vývoje lidského vědomí."

"V ní existují všem lidem společné - kolektivní vzorce chápání skutečnosti."

"K jednotlivým archetypům se můžeme vztahovat jen přes symbolické manifestace, samy o sobě nejsou totožné se svými obrazy - tedy s námi."

Právě MAJETEK, který si pro svou cestu životem volíme jako důležitý je takovou symbolickou manifestací Archetypu, který je nám nejbližší.

V projektu Majetkové dvojče ti představujeme 4 vybrané Archetypy, abychom svět nevědomí pro začátek hravě zjednodušili.

Každý z nás má přístup ke všem archetypům kolektivního nevědomí a současně k jednomu nebo dvěma z nich inklinuje více než k ostatním.

Můj Archetyp tedy bude prostřednictvím symbolů - majetku, kterým se obklopuji ovlivňovat mou realitu i bez mého jasného vědomí. Často jen prostřednictvím pocitu: "Tohle je krásné, tamto užitečné a to prostě musím mít..."

Karty Protwin jsou připraveny tak, aby pro tebe tuhle cestu snadno otočily. Vyber si z 24 kategorií majetku ty, které už máš, rozlož je před sebe, následně z nich vyber 3 kategorie majetku, ve kterých máš největší podíl svého majetku vyjádřený cenou a 4 kategorie majetku, které pro tebe reprezentují největší hodnotu. Máš před sebou 7 karet a ta barva, od které máš před sebou karet nejvíc, tě budou směřovat ke tvému Archetypu. Pokud zatím vlastníš jen málo z kategorií majetku, můžeš před sebe vyložit výběr 7 karet, které bys sis ve svém majetku přál/a a spočítej podívej se na jejich barevné složení. Archetyp je v balíčku karet vždy reprezentovaný kartou Krále.

Kategorie majetku v jednotlivých barvách nejsou náhodné. S těmi, které jsou blízké tvému archetypu budeš životem procházet s větší přirozeností a snáz se o ně budeš starat.

První krok na cestě k vědomé správě majetku máš za sebou. Teď se můžeš podívat na další symboly spojené s tvým nejsilnějším archetypem.