O ČTYŘECH POUTNÍKOVÝCH VÝZVÁCH

12.05.2021

Fyzické karty Protwin obsahují kromě 24 kategorií majetku také 4 krále a 4 královny. Králové představují archetypy, které tě mohou vést dál po cestě za sebepoznáním prostřednictvím symbolů majetku, který vlastníš. Královny zastupují výzvy, se kterými se my lidé setkáváme od nepaměti vlastní existence. I tady je struktura majetku, kterou se obklopujeme důležitým vodítkem, nebo návodem ke dalšímu kroku. 

Ta moudrost je s lidmi kam až paměť sahá. Tradovaná dávnými vědci a umělci jihoamerických kultur po tisíce let. 

Poutník je člověk, který hledá odpověď na otázku "Kdo jsem?". To hledání nás zavádí do nejrůznějších okolností a míst, kde skrze naše činy poznáváme postupně odpověď na pokládanou otázku. Často je bezeslovná. Je to jen vědění, které nepotřebuje formu slov.

Na cestě se poutníci setkávají postupně se čtyřmi výzvami.

FEAR, CLEAR CONSCIOUSNESS,         POWER, AGE


První výzvou poutníka je STRACH. Má mnoho forem a okolností. Tím nejzákladnějším strachem je náš strach ze ztráty. Tou zdánlivě konečnou ztrátou se jeví být ztráta života. Obávat se však můžeme jakékoli jiné ztráty - přístřeší, zdraví, postavení, peněz, vztahu, vyrovnanosti, doplň si sám/a, jaké ztráty nahánějí největší strach právě tobě.

Strach nás dokáže paralyzovat i aktivizovat. Dokud s ním vedeme svůj statečný vnitřní boj, tak jsme mu nepodlehli. Stále je naděje, že nad strachem zvítězíme a zůstane nám jasné vědomí, že není co ztratit.

Druhá výzva poutníka přichází právě v době, kdy jsme se vypořádali se strachem a získali ono JASNÉ VĚDOMÍ. Umíme se teď rozhodovat beze strachu. Máme energii, kterou nám dříve bral strach a dokážeme riskovat. Poutníci, kteří překonali první výzvu, jsou velmi často úspěšní lidé. Jsou rozhodní, energičtí a život je pro ně otevřená cesta. Vstupují sebevědomě do situací, které před sebe postaví. Často z nich díky svému jasnému vědomí vycházejí ještě silnější a vše vidí ostře a jasně.

Paradoxně je tou druhou výzvou samo získané JASNÉ VĚDOMÍ. Zažene sice strach, ale současně poutníka samo oslepí. Vede ho k tak velké sebejistotě, až vymaže jakoukoli pochybnost a obezřetnost. Jsme odvážní a nedáme se zastavit. Že je to klam, pouze část celé pravdy, není vůbec jednoduché zahlédnout. Pokud poutník klamu propadne, nepřekoná druhou výzvu už nikdy. Bude ukvapený tam, kde by měl počkat a tam, kde by byla na místě rychlost, bude vyčkávat. Další učení se pro něj/ni stane nepřekonatelnou a nepřekonanou výzvou.

K překonání výzev JASNÉHO VĚDOMÍ je třeba pokory a uvědomění, že je jasnost zrádná. V jisté chvíli se poutníkovi podaří zahlédnout, že jasné vědomí je jen bod před očima. Právě v takovém rozšířeném prozření spočívá překonání druhé výzvy. Je to stav, ve kterém poutník zažívá skutečnou neohroženost - už si ji pouze nenamlouvá, opravdu ji získal. Má teď MOC.

Hádáš správně, že třetím nepřítelem poutníka se stane ona právě získaná MOC. Může teď dělat co chce. Jeho rozhodnutí ho nevedou do ohrožení, protože dokáže vždy zahlédnout a zvolit tu nejlepší cestu. Jeho přání se stává zákonem. Kamkoli poutník zavítá, přitahuje k sobě ty, kteří ho brzy chtějí následovat, podporovat, bojovat s ním a za něj, ať už zvolí za svůj cíl cokoli.

MOC je nejsilnější ze všech čtyř výzev a je nejjednodušší jí podlehnout. Poutník, který začal tím, že sebral veškerou odvahu a vymanil se strachu, končí tím, že tvoří zákony a vládne.

Pokud poutník moci podlehne, promění ho MOC v krutého a svévolného člověka. Aby ve výzvě obstál, je třeba, aby se s mocí naučil zacházet. "Poutník musí moci vědomě vzdorovat a pochopit, že získaná moc není ve skutečnosti jeho/její. Musím být neustále pozorný a velice opatrně, ale s plnou sebedůvěrou používat vše, co se dosud naučil". V čase se dostaví pochopení, že MOC je stajně jako JASNÉ VĚDOMÍ jen další oslepující místo - chyba. Tudy vede cesta zdolání třetí výzvy a ovládnutí správného použití moci.

Zdoláním třetí výzvy ušel poutník značnou část své cesty a naučil se o sobě mnohé. Náhle tak stojí tváří v tvář poslední své výzvě - STÁŘÍ. Tahle výzva krutostí překoná všechny předchozí. Není možné ji zdolat, je možné jí jen odolávat. V jisté chvíli poutník pocítí silnou touhu si odpočinout. Poprvé jí odolá, a jistě i podruhé. Ale co po pětisté? Poutníci, kteří ze sebe stále znovu a znovu setřásají únavu, jsou nazýváni vědoucími. Svou odpověď na položenou otázku poutník už má a to poznání stálo za každou útrapu té cesty.