Rakev nemá kapsy a do další pouti si sebou nic hmotného z tohoto světa nevezmeš. 

To, co nazýváš svým MAJETKEM máš na dobu tvého života vlastně propůjčené do správy těmi, od kterých sis majetek převzal.  

To se týká jak věcí, tak dovedností!

Tím nejdůležitějším majetkem jsou naše vlastní dovednosti a schopnosti. Protwin tedy připravil v první kroku inspiraci v podobě ROLÍ LÍDRA. Ty pomáhají k uspořádání toho nejcennějšího, co máme. 

Vizí projektu je usnadnit majiteli předání toho, o co se celý život stará, příštím generacím v lepším stavu, než ve kterém si to přebíral/a. 

Když každý správce zlepší to, co mu bylo dáno do správy, pak naši potomci budou žít v hojnosti na krásné planetě. 

Jak k tomu můžeš svou trochou přispět ty? 

Vytvoř si své první Majetkové dvojče, získej nadhled a dostávej typy od expertů - správců v různých kategoriích. 

Projdi si role lídra a vytvoř si plán svého vnitřního bohatství!