VIZE

Rakev nemá kapsy a do další pouti si sebou nic hmotného z tohoto světa nevezmeš. 

To, co nazýváš svým MAJETKEM máš na dobu tvého života vlastně propůjčené do správy těmi, od kterých sis majetek převzal.  

První MAJETKOVÉ DVOJEČE chce být nástrojem dobrých správců majetku. 

Chce ti umožnit předat to, o co se celý život staráš, příštím generacím v lepším stavu, než ve které sis to přebíral/a. 

Když každý správce zlepší to, co mu bylo dáno do správy, pak naši potomci budou žít v hojnosti na krásné planetě.