Obchodní podmínky
Registrace na webinář

  • Objednávka webináře je účastníkem potvrzena kliknutím na tlačítko „Ano, chci se přihlásit." Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě.
  • Účast na webináři je závazně potvrzena až provedením platby. V případě zaplnění kapacity rozhoduje o účasti čas úhrady. V případě překročení kapacity se účastník může přihlásit jako náhradník. Jakmile se uvolní místo, bude kontaktován na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.


Úhrada webináře

  • Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Registrační poplatek je splatný do 5 pracovních dnů, nejpozději však den před konáním webináře. Pokud nebude poplatek uhrazen, může být objednávka zrušena.


Storno podmínky

  • Účast na webináři je možné zrušit bezplatně neJpozději 2 dny před jeho konáním. Při stornování objednávky v posledních dvou dnech před datem webináře se účtuje storno poplatek ve výši 50 % ceny webináře. Přihlášku lze převést na náhradníka. V případě zrušené účasti bude poplatek (či jeho poměrná část) uhrazen zpět na účastníkem uvedený účet do 14 dnů.


Webinář i veškeré materiály a podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahrávány, kopírovány či šířeny.